Karakia when preparing/cooking food.

Karakia when preparing/cooking food.

Dean Fountain

At Rhayne we respect Tane's forests and those that dwell.

Here is a karakia for when you are using rongoa for a meal or tonic.

Rongoa tonic making prayer

Whawhaki rau                                          Harvest leaves picked

Kopenupenu hae                                     Crushed and torn

Tahuna ko te ahi                                      Set the world alight

Tutua ki te wai                                          Immerse in water

He wai tohi                                               And bring to a boil

Korori, tatari                                             Stir, strain

Ka pounamu                                            Then bottle

I o rongoa                                                Your healing properties

Hei wairakau e                                         Manifested as a tonic

Add a comment